ufabet

โรคหัวใจป้องกันได้โดยการรักษาและวิธีธรรมชาติ

การตีบหรืออุดตันในหลอดเลือดแดง ส่งผลให้เกิดภาวะที่เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลง จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะวิกฤติ ซึ่งอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือมีภาวะแทรกซ้อนตามมา 

ปัจจุบันสามารถตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้  เริ่มจากการตรวจสุขภาพซึ่งแพทย์นำข้อมูลต่างๆ วิเคราะห์ดูว่ามีความผิดปกติ และรับการรักษาอย่างเร่งด่วนทำให้ลดอัตราการเสียชีวิต และอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้เพราะโรคหัวใจ รู้เร็ว ป้องกันและรักษาได้ 

ลิ้นหัวใจผิดปกติ ตีบรั่วและวิธีการรักษา

ลิ้นหัวใจทำหน้าที่คล้ายประตูปิด-เปิดระหว่างห้องหัวใจตลอดเวลา ภาวะลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบ ร่างกายอาจจะไม่แสดงอาการใดๆ แต่อาการจะปรากฏเมื่อหัวใจไม่สามารถรับปริมาณเลือดที่เพิ่มขึ้นต่อไป จึงเป็นอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น หอบเหนื่อย ขาบวม ใจเต้นเร็ว เป็นต้น ในปัจจุบันการตรวจพิเศษที่ช่วยในการวินิจฉัย โรคลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบ รวมทั้งสามารถบอกความรุนแรงและลักษณะของลิ้นหัวใจได้ดีที่สุด คือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echocardiography เรียกสั้นๆ ว่า Echo ซึ่งก็คือ Ultrasound ของหัวใจนั่นเอง เป็นการตรวจสภาพการทำงานของกล้ามเนื้อรวมถึงลิ้นหัวใจ

ufabet

การรักษาโรคหัวใจ ในปัจจุบันนี้มีด้วยกันหลายวิธี โดยส่วนใหญ่แบ่งเป็น 3 วิธี คือ

  1. การรับประทานยา ยารักษาโรคหัวใจเป็นยาที่จำเป็นในผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีข้อบ่งชี้ในการให้ยา เมื่ออาการดีขึ้น แพทย์จะปรับขนาดยาให้เหลือน้อยเพื่อควบคุมอาการ ดังนั้นเมื่อรับประทานยาแล้วมีอาการดีขึ้นก็ไม่ควรหยุดยาเองยกเว้นถ้ามีปัญหาจากยาให้หยุดและไปพบแพทย์
  2. การทำบอลลูนและใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ Percutaneous Transluminal Coronary Angiography (PTCA) and Coronary Stent เป็นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและ/หรือใส่ขดลวดในผู้ป่วยที่มีการตีบของหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก เป็นวิธีการล่าสุดและเห็นผลการรักษาที่ชัดเจน ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ของแพทย์ รวมทั้งแพทย์ที่ความเชี่ยวชาญ   
  3. การผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ Coronary Artery Bypass Surgery เป็นการรักษาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างมากหลายเส้น นอกจากนั้นยังมีการผ่าตัดหัวใจประเภทอื่นๆ อีก เช่น การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ตีบ การผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเลือดโป่งพอง การเปลี่ยนลิ้นหัวใจและการผ่าตัดหัวใจในเด็กที่มีความผิดปกติแต่กำเนิด

การป้องกันการเกิดโรคหัวใจซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ คือ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ให้ดี ควบคุมโรคเดิมที่เป็นอยู่ เช่น เบาหวาน, ความดัน, ไขมัน, งดสูบบุหรี่, ออกกำลังกาย, ลดน้ำหนักที่เกิน, ลดความเครียด จึงต้องดูแลตัวเองและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ    

ufabet

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงาน ก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ทั้งสิ้น โรคหัวใจจึงไม่ได้หมายถึงโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุเท่านั้น ดังนั้นจึงควรใส่ใจสุขภาพ จำง่ายๆ ปฏิบัติการ 4 อ.

  1. อาหาร ให้ครบ 5 หมู่ อย่างเหมาะสม
  2. อากาศ ให้บริสุทธิ์ ไม่มีมลภาวะ, งดสูบบุหรี่ 
  3. อารมณ์ ให้แจ่มใส ลดความเครียด
  4. ออกกำลังกาย ให้สม่ำเสมอ

เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ห่างไกลจากโรคหัวใจได้แล้วค่ะ


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ marshatrattner.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated