ประชาชน 89.2% พบปัญหาการใช้รถเมล์รถขาดระยะ

ประชาชน 89.2% พบปัญหาการใช้รถเมล์รถขาดระยะ

“กรุงเทพโพลล์” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “ความเดือดร้อนของประชาชน ต่อการใช้บริการรถเมล์ไทย” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลที่ใช้บริการรถเมล์ จำนวน 1,151 คน ระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย.ที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชน ให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการใช้รถเมล์ในปัจจุบัน ตลอดจนสิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร ขสมก.

พบว่า ร้อยละ 89.2 ระบุ ปัญหาที่พบจากการใช้บริการรถเมล์ในปัจจุบันคือ รถขาดระยะ ต้องรอรถนาน,ร้อยละ 44.4 รถแน่น/ขึ้นไม่ทันโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน และ ร้อยละ 35.5 รถเก่า/ชำรุด/รถสกปรก

ประชาชน 89.2% พบปัญหาการใช้รถเมล์รถขาดระยะ

ทั้งนี้ ร้อยละ 75.4 ระบุ ผลกระทบจากปัญหา รถเมล์ขาดระยะ ลดเที่ยววิ่ง และยกเลิกสายรถเมล์บางเส้นทาง คือ ไปเรียน/ทำงานสาย/ถึงที่หมายช้ากว่ากำหนด, ร้อยละ 61.4 ต้องใช้บริการขนส่งทางอื่นทำให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย และ ร้อยละ 37.3 ต้องต่อรถเมล์หลายสาย จากเดิมที่นั่งสายเดียวถึงที่หมาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่า “มั่นใจหรือไม่ว่า ขสมก. จะสามารถแก้ปัญหาการให้บริการรถเมล์ที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน ได้” ปรากฏว่า ร้อยละ 77.3 ระบุ ไม่ค่อยมั่นใจถึงไม่มั่นใจเลย ขณะที่ร้อยละ 22.7 ระบุว่าค่อนข้างมั่นใจถึงมั่นใจ ส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากฝากถามผู้บริหาร ขสมก. และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มากที่สุดในการให้บริการรถเมล์แก่ประชาชนมากที่สุด ร้อยละ 56.9 มีรถเมล์ให้บริการครอบคลุมทุกเส้นทางได้หรือไม่เพื่อคำนึงถึงผู้มีรายได้น้อย,

ร้อยละ 53.2 ทำไมรถเมล์ถึงมีให้บริการน้อย และ ร้อยละ 51.0 ประชาชนจะได้รับผลกระทบจากปัญหารถเมล์ขาดระยะ ลดเที่ยววิ่ง และยกเลิกสายรถเมล์บางเส้นทาง นานแค่ไหน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ marshatrattner.com

ufa slot

Releated