ประชุม อ.ก.ค.ศ.

ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา (อ.ก.ค.ศ.)วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีมติเห็นชอบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอ ปรับแก้หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีมมิตยกเลิกวิธีการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ที่กำหนดให้มีการสอบปฏิบัติการสอน 45 นาที มาเป็นการสอบสัมภาษณ์ แบบปกติ ใช้เวลาในการสอบสัมภาษณ์ไม่เกิน 20 นาที/คน โดยผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องทำพอร์ตโฟลิโอ เสนอให้คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา

นายอัมพร กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นแล้ว ยังเห็นชอบให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ โดยให้ดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยในพื้นที่ออกข้อสอบ และดำเนินการจัดสอบ จากเดิมที่คืนอำนาจมาให้ส่วนกลางจัดสอบ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ดำเนินการ ซึ่งสพฐ. คิดว่า เขตพื้นที่ฯ จะสามารถดำเนินการได้อย่างดี

นายอัมพร พินะสา

 

อย่างไรก็ตาม การโอนอำนาจจัดสอบกลับไปยังเขตพื้นที่ฯ ทั้งที่ เพิ่งคืนอำนาจการจัดสอบกลับมาที่ส่วนกลางได้เพียงปีเดียวนั้น ไม่ได้เป็นการกลับไป กลับมา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดสอบ จะเป็นอำนาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานในกำกับของสพฐ.

ดังนั้น เมื่อ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีผลบังคับใช้ และคืนอำนาจการบริหารงานบุคคลมาที่เขตพื้นที่ฯ แล้ว สพฐ. ก็เห็นว่าควรกระจายอำนาจการจัดสอบครูผู้ช่วยกลับไปให้เขตพื้นที่ฯ ด้วย โดยเชื่อว่าเขตพื้นที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ทั้งหมดนี้จะประกาศอย่างเป็นทางการได้ เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการก.ค.ศ. ที่มีน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน ให้ความเห็นชอบ จากนั้น สำนักงานก.ค.ศ.จะต้องส่งหนังสือแจ้งสพฐ. อย่างเป็นทางการ จึงจะสามารถดำเนินการกำหนดปฏิทินการสอบได้ โดยสพฐ. จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ส่วนตัวไม่กังวลเรื่องกระบวนการจัดสอบเพราะทุกครั้ง จะย้ำว่า จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ผมมั่นใจว่า เขตพื้นที่ฯ จะสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี และหากไม่ทำเช่นนี้ทุกอย่างก็จะมากระจุกอยู่ส่วนกลาง ทำให้ไม่เกิดความคล่องตัว” นายอัมพร กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ marshatrattner.com

แทงบอล

Releated